Skip to content

Apres la Vie Academie

Après la Vie Academie heeft als doel om de kwaliteit binnen de wereld van uitvaarten te verbeteren door te leren van elkaar en biedt alle facetten om levenslang leren mogelijk te maken.

De uitvaartbranche vraagt steeds meer flexibiliteit. De samenleving is in ontwikkeling, en daarmee ook alles omtrent de dood. Steeds meer zijn we bezig met de laatste fase, we gaan anders nadenken over uitvaarten en de dood ontwikkelt zich generatie op generatie verder. Après la Vie Academie heeft de expertise in huis op het gebied van uitvaarten, rouw en sterven. Juist in deze tijd is het belangrijk dat je als professional in de uitvaartbranche het verschil kunt maken en je blijvend in ontwikkeling bent. Want alles in dit vak vraagt een deskundige, persoonlijke en eigentijdse aanpak. Je kunt het immers altijd maar één keer doen.

Après la Vie Academie is er voor degenen die nieuw zijn in de uitvaartbranche, al ervaring hebben of in hun eigen professie meer kennis en ervaring willen internaliseren. Après la Vie Academie biedt educatie die de dood overstijgt en zorgt dat je permanent kunt blijven leren.

Aprés la Vie Academie- Veelzijdig

Veelzijdig

Ieder mens is anders en de complexiteit van het vak vraagt een up-to-date expertise. Après la Vie Academie heeft verschillende docenten uit de praktijk waarbij eenieder gespecialiseerd is in een aspect omtrent het vakgebied van uitvaarten. Hierdoor beweegt elk vak zich mee met de ontwikkelingen binnen de uitvaartbranche. Geen les is daardoor hetzelfde!

Aprés la Vie Academie - maatwerk

Maatwerk

Alleen de basis van het uitvaartvak leren is onvoldoende in deze populaire branche. Wij ondersteunen je bij het ontwikkelen van een eigen visie die staat als een huis. Daarbij maakt het ons niet uit of je ambities liggen bij het gaan werken voor een grote organisatie of dat je juist kleinschalig aan de gang wilt. We gaan voor het afleveren van nieuwe, professionele helden in de branche. Voor het opleiden van studenten die weten wat ze willen en blijvend aan zichzelf willen werken.

Aprés la Vie Academie - Flexibel

Flexibel

Al ons onderwijs is erop gericht dat jij zo snel mogelijk aan de slag kunt gaan. Vakdocenten en specifieke casussen leren jou om te gaan met bepaalde situaties. Alle lesdagen zijn erop gericht om een krachtige vertaalslag te maken naar de praktijk. De groepsgrootte van de verschillende trainingen is maximaal 16 studenten. Dit aantal maakt dat wij jou alle individuele aandacht kunnen geven. We leiden onder andere op tot het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) dat erkend wordt door alle uitvaartorganisaties die aangesloten zijn bij Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) welke mede door ons ontwikkeld is. Daarnaast bieden wij continu nieuwe bijscholingen en Permanente Educatie aan die diepgang vinden binnen de uitvaartwereld in de huidige maatschappij.

Kortom: Welk doel je ook nastreeft, Après la Vie Academie biedt alles om jouw rugzak (blijvend) te vullen met de juiste expertise. Leren is een leven lang belangrijk, vooral als het om leven gaat.

sterke vrouwen

Ik werd op een ochtend gebeld door een mij bekende uitvaartleider in Amsterdam. Of ik iemand wist die iets kon betekenen voor een oude mevrouw die op sterven lag, een katholiek ritueel, zei hijDe dochter van deze mevrouw was de contactpersoon en zij had de uitvaartleider gebeld omdat zij zeker wist dat er nu zoiets moest gebeuren.

Samen Rouwen

SAMEN ROUWEN… DOE JIJ OOK MEE?​

Tijdens het schrijven van dit blog zitten we nog middenin de coronapandemie. Deze tijd doet wat met mensen. Het is een tijd waarin iedereen een bepaalde mate van veiligheid en vrijheid heeft verloren. Sommigen hebben corona gehad, ervaren verlies van gezondheid of hebben mensen verloren door dit virus.

“Met plezier ontwikkelen om professioneel van betekenis te kunnen zijn.”

We hadden het zo graag anders gezien. Wij hopen dat jullie met ons dat laatste beetje geduld willen opbrengen, totdat het dagelijks leven niet meer in zo’n heftig en ander daglicht geplaatst hoeft te worden.

De gevolgen van de verlengde lockdown voor de Academie:

  • Groep 15 van de Opleiding tot Uitvaartbegeleider maakt in samenspraak met de docenten een nieuwe planning voor het verdere verloop van het studiejaar. Via gezamenlijke oplossingen worden contactmomenten de komende weken voortgezet.
  • Groep 16 gaat starten met de Opleiding tot Uitvaartbegeleider op vrijdag 9 april en zaterdag 10 april.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Het team van de Après la Vie Academie