Skip to content

Erkenning

De eindtermen van de Opleiding tot Uitvaartbegeleider bij de Après la Vie Academie zijn op het niveau van Associate Degree geformuleerd. Na het afronden van de opleiding en het behalen van voldoende studiepunten ontvang je een certificaat.

Externe kwaliteitstoetsing

Kwaliteit leveren dient hoog in het vaandel van uitvaartbegeleiders te staan, dat is evident. Après la Vie Academie stelt hoge eisen aan haar studenten. Om de vakbekwaamheid standaard te borgen is het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) ontwikkeld. De Après la Vie Academie heeft hier een bijdrage aan geleverd en bereidt je dan ook goed voor om geregistreerd uitvaartbegeleider te worden.

Alle onderwijsactiviteiten die de Après la Vie Academie aanbiedt zijn CRKBO geregistreerd.

Dit heeft, naast de garantie op een bepaalde kwaliteit van de verschillende procedures, ook als voordeel dat wij geen BTW hoeven door te belasten op ons educatie-aanbod.

Naast het feit dat wij aan onszelf hoge eigen stellen, geldt dit ook voor onze docenten. Zij zijn allen geregistreerd CRKBO-docent.

“Met plezier ontwikkelen om professioneel van betekenis te kunnen zijn.”