HOE beslist & koopt Gen-Z?

EN DOOR...                        

Op je iPhone 15 Ultra (waarvoor je de hele zomer op een wachtlijst stond, alvorens je een van de gelukkigen was die in oktober €1.299 mocht aftikken voor dit hebbedingetje) glijdt in de Herfstvakantie van 2023 een nieuwe melding in beeld: 

NEW CONTACT FORM ‘VOORBESPREKING UITVAART’                        

Je wilde eigenlijk met je gezin naar de bioscoop, maar zodra je het push bericht opent en de melding leest, snap je dat jullie de latere matineevoorstelling nemen vandaag. Nu eerst langs de familie om deze uitvaart op te starten, en daarna gezellig met jouw kindjes op pad. 

>> WANNEER [over 20 minuten]
 >> WAAR [zie uitnodiging voor WhatsApp groepschat met familie] 
                       

>>INFO OVERLEDENE [vandaag; 90 minuten geleden in ziekenhuis overleden na auto ongeluk] [voornaam, achternaam, vrouw, 47 jaar] >>OPDRACHTGEVER [voornaam, achternaam, 20 jaar, dochter van de overledene] 

>>WENSEN [technische crematie; gerecyclede kist; thuis afscheid + livestream familie/collega’s buitenland; geen opbaring/condoleances]                        

>>POLIS [nee]
 >>FINANCIERING [BNPL (BuyNow, PayLater)] 

>>DIVERS [foto’s van haar BeReal-account halen voor digitale uitnodiging (met haar hondje Smarty) & online gedachtenispagina aanmaken; concept afscheidsspeech voor dochter schrijven]

WELZIJN                        

Innovatie, digitale transformatie, disruptie... allemaal woorden die weerstand oproepen bij de mensen die hiermee tegen wil en dank aan de slag moeten. Verandering is alleen iets dat een garantie is in dit leven dat zich steeds langer, vaker en sneller op beeldschermen afspeelt. Geen wonder dat het uitvaartvak meebeweegt. Wat nu wanneer je voor het eerst iemand mag uitvaren die zelf een gigantische digitale footprint heeft opgebouwd? Wanneer de nabestaanden een vrijwel dagelijkse sterke beleving hebben bij dat voortdurende digitale afscheid? Waarbij ze naar jou kijken voor een stukje advies, want jij helpt ze toch al vanaf de eerste melding? Hoe verweef je die twee werelden nu? Het fysieke begraven, cremeren of resomeren* met het afscheid van de digitale persoon van de overledene? Daar zijn allerlei tools en trainingen voor, die je helpen om deze zogenaamde ‘fusion funeral**’ voor jouw opdrachtgever vorm te kunnen geven. Een persoonlijke uitvaart in 2023 zal steeds vaker een digitale uitvaart component van je verwachten. Hoe ga je ervoor zorgen dat je je hierin bekwaamt? Wie helpt jou om snel, adequaat de vaardigheden te leren en oefenen voor een digitaal draaiboek?                        

Op het moment dat je een kinderlijke nieuwsgierigheid toelaat, kun je op een speelse manier een aanvankelijk absurd klinkende technologie toepassen. Neem nu ‘ChatGPT’, een veelbesproken gloednieuwe kunstmatige intelligentie die is gemaakt om het leven van iedereen die teksten schrijft te vereenvoudigen. Waar je voorheen soms 60+ minuten kwijt was aan het schrijven van een maatwerk uitvaart tekst, ‘voed’ je de ChatGPT nu met 3-5 commando’s en heb je binnen 60 seconden een eerste concept. Is dit perfect? Zeer zeker niet. Maar dat is jouw eigen versie 0.1 ook nooit. Zie het als een applicatie die jouw leven als uitvaart professional een stap verder professionaliseert. De hamvraag in 2023 wordt: wat betekent al die vrijgekomen tijd voor jouw prijsstrategie? In het belang van iedereen die met het uitvaartvak te maken krijgt, is het nodig om het publieke gesprek te verschuiven van prijstransparantie naar prijsflexibiliteit. Één aannametarief met één betalingsvoorwaarde is officieel niet meer van deze tijd. 

Wil je hierover sparren of horen welke impact dit maakt op jouw eigen uitvaart praktijk? Stel hier je vraag en we gaan graag met je in gesprek.                        

Voor nu wens ik alle studenten van de Après la Vie vakopleiding en de incompany-, examen- en permanente ontwikkelingstrainingen een inspirerende jaarwisseling. Mijn persoonlijke wens voor jou is, dat je de symboliek van Oud naar Nieuw mag omarmen en vasthouden in het gehele nieuwe jaar! Met alle goeds in onze harten voor de oude, vertrouwde basis waarop we voortbouwen én oog voor het nieuwe jaar 2023 waarin we onze opdrachtgevers samen verder brengen. 

Hartelijks, Andja Bratić                                                

GESPREK TUSSEN ANDJA EN ChatGPT (1 minuut)                     

1. Andja: Write a 3 minute eulogy for woman, 47 years, died in car accident 

ChatGPT: Dear friends and family,                        

We are gathered here today to celebrate the life of our beloved [Name], who was taken from us far too soon in a tragic car accident. [Name] was an amazing woman - kind, compassionate, and always willing to lend a helping hand to those in need. 

At just 47 years old, [Name] had already accomplished so much. She was a devoted wife, mother, and grandmother, and her love for her family was unmatched. She was also a successful businesswoman, climbing the ranks at her company and inspiring those around her with her hard work and determination.                        

But [Name] was more than just her professional and familial roles - she was a true friend to all who knew her. She had a contagious laugh and a warm smile that could light up any room. She was always there to lend an ear, offer a shoulder to cry on, or share a laugh with her friends. 

[Name] will be deeply missed by all of us who had the privilege of knowing her. While her time with us was far too brief, the impact she had on our lives will last a lifetime.                        

Let us take comfort in knowing that [Name] is now at peace and reunited with loved ones who have gone before her. May her memory be a blessing to us all. 

2. Andja: Call her Emma Willems ChatGPT: Dear friends and family,                        

We are gathered here today to celebrate the life of our beloved Emma Willems, who was taken from us far too soon in a tragic car accident. Emma was an amazing woman - kind, compassionate, and always willing to lend a helping hand to those in need. 

 At just 47 years old, Emma had already accomplished so much. She was a devoted wife, mother, and grandmother, and her love for her family was unmatched. She was also a successful businesswoman, climbing the ranks at her company and inspiring those around her with her hard work and determination.                                                


But Emma was more than just her professional and familial roles - she was a true friend to all who knew her. She had a contagious laugh and a warm smile that could light up any room. She was always there to lend an ear, offer a shoulder to cry on, or share a laugh with her friends.                 

Emma will be deeply missed by all of us who had the privilege of knowing her. While her time with us was far too brief, the impact she had on our lives will last a lifetime.                        

Let us take comfort in knowing that Emma is now at peace and reunited with loved ones who have gone before her. May her memory be a blessing to us all. 

 3. Andja: Mention her dog Smarty ChatGPT: Dear friends and family,                        

We are gathered here today to celebrate the life of our beloved Emma Willems, who was taken from us far too soon in a tragic car accident. Emma was an amazing woman - kind, compassionate, and always willing to lend a helping hand to those in need. 

At just 47 years old, Emma had already accomplished so much. She was a devoted wife, mother, and grandmother, and her love for her family was unmatched. She was also a successful businesswoman, climbing the ranks at her company and inspiring those around her with her hard work and determination.                        

But Emma was more than just her professional and familial roles - she was a true friend to all who knew her. She had a contagious laugh and a warm smile that could light up any room. She was always there to lend an ear, offer a shoulder to cry on, or share a laugh with her friends. Emma was also a devoted dog mom to her beloved Smarty, who brought so much joy and companionship to her life. 

Emma will be deeply missed by all of us who had the privilege of knowing her. While her time with us was far too brief, the impact she had on our lives will last a lifetime.                        

Let us take comfort in knowing that Emma is now at peace and reunited with loved ones who have gone before her. May her memory be a blessing to us all, and may Smarty find solace in the love and care of those who knew and loved Emma.                        

4. Andja: Delete grandmother ChatGPT: Dear friends and family, 

We are gathered here today to celebrate the life of our beloved Emma Willems, who was taken from us far too soon in a tragic car accident. Emma was an amazing woman - kind, compassionate, and always willing to lend a helping hand to those in need. 

At just 47 years old, Emma had already accomplished so much. She was a devoted wife and mother, and her love for her family was unmatched. She was also a successful businesswoman, climbing the ranks at her company and inspiring those around her with her hard work and determination. 

But Emma was more than just her professional and familial roles - she was a true friend to all who knew her. She had a contagious laugh and a warm smile that could light up any room. She was always there to lend an ear, offer a shoulder to cry on, or share a laugh with her friends. Emma was also a devoted dog mom to her beloved Smarty, who brought so much joy and companionship to her life. 

Emma will be deeply missed by all of us who had the privilege of knowing her. While her time with us was far too brief, the impact she had on our lives will last a lifetime.        

Let us take comfort in knowing that Emma is now at peace and reunited with loved ones who have gone before her. May her memory be a blessing to us all, and may Smarty find solace in the love and care of those who knew and loved Emma.                       

5. Andja: Translate to Dutch ChatGPT: Beste vrienden en familie, 

We zijn hier vandaag bijeengekomen om het leven van onze geliefde Emma Willems te vieren, die veel te vroeg van ons is weggenomen bij een tragisch verkeersongeval. Emma was een geweldige vrouw - vriendelijk, medelevend en altijd bereid om een helpende hand te bieden aan degenen die hulp nodig hadden.                        

Op slechts 47 jaar had Emma al zoveel bereikt. Ze was een toegewijde echtgenote en moeder, en haar liefde voor haar familie was onovertroffen. Ze was ook een succesvolle zakenvrouw, die steeds hogerop klom binnen haar bedrijf en die inspireerde met haar harde werk en vastberadenheid.             

Maar Emma was meer dan alleen haar professionele en familierechtelijke rollen - ze was een echte vriend voor iedereen die haar kende. Ze had een aanstekelijk lachen en een warme glimlach die elke ruimte kon verlichten. Ze was altijd bereid om haar oor te lenen, een schouder om op te huilen te bieden of een lach te delen met haar vrienden. Emma was ook een toegewijde hondenmoeder voor haar geliefde Smarty, die zoveel vreugde en gezelschap bracht in haar leven.   Emma zal diep gemist worden door al diegenen die het voorrecht hadden haar te kennen. Hoewel haar tijd bij ons veel te kort was, zal haar impact op ons leven voor altijd voortduren. 

Laten we troost putten uit het feit dat Emma nu in vrede is en herenigd met geliefden die voor haar zijn gegaan. Moge haar herinnering een zegen zijn voor ons allen, en moge Smarty troost vinden in de liefde en zorg van degenen die Emma kenden en van haar hielden.                        

OVER DE AUTEUR 

 Andja Bratić behaalde haar bachelor’s Communicatie in Amsterdam, waarna ze jarenlang in de VS werkte als PR & Communicatiemanager. Door met haar werk compromisloos te focussen op impact maken, is haar passie erkend met diverse publicaties in vakbladen. Haar onderzoek naar digitale nalatenschap en position paper hierover lichtte zij toe aan de Kamercommissie Digitalisering en bij rondetafelgesprekken. Haar documentaire ‘Een goed gesprek over digitale herinneringen’ ging live in 2020, te zien op YouTube en via het ‘dossier digitaal nalatenschap’ van DELA. Andja is CRKBO-erkend vakdocent en geeft digitalisering en duurzaamheid lessen aan de Après la Vie Academie.                        

Zij woont in Amsterdam met haar studerende zoon, die zij heeft opgevoed met het wereldbeeld “Doe iets, dan sta je tenminste niet aan de kant.” Als kind van Kroatische gastarbeiders is ze toegewijd om bij te dragen aan een diverse samenleving, waar inclusie de norm is. Ze werkte als vrijwilliger voor Stichting Vluchtelingenwerk en SOS Kinderdorpen. 

 Andja gelooft in de kracht van gevoel — achter elke strategie, pitch, database, spreadsheet of draaiboek ontstaat een wereld aan emotie bij mensen. Haar loopbaan staat in het teken van die binnenwereld de ruimte geven en samen in goede banen leiden in het belang van groei bij alle betrokkenen.                        

VOETNOTEN
*Gen-Z — eerste generatie die volledig met internet opgroeit (‘digital natives’) geboren tussen 2000-2015, gevormd door eindeloze digitale mogelijkheden, bijzonder kieskeurig en kritisch op authenticiteit van brands, consumeert maatschappelijk bewust, filtert snel informatie-overvloed **Resomeren — op zijn vroegst toegestaan vanaf mid 2024 (modernisering van Wet op de lijkbezorging staat in de eerste helft van 2024 weer op de Tweede Kamer-agenda).
 **
Fusion funeral — een term die in Nederland is geïntroduceerd in 2018 door Andja Bratić, gebaseerd op klantvragen binnen haar eigen uitvaart praktijk en Dan Katz’ eigenzinnige blog “The emergence of the fusion funeral” (2012). 

                                               
        

    

        

    

    

Wij van de ALV Academie zijn er om jou als uitvaartbegeleider te helpen groeien. ALV Academie heeft als doel om de kwaliteit binnen de wereld van uitvaarten te verbeteren. Dat doen we door de beste opleidingen en ontwikkelingsdagen te geven op een van onze opleidingslocaties.
Reactie plaatsen