Wanneer je toestand dit vraagt, hoe vergroot je de kans op euthanasie?

21 april 2023

Grondslag voor euthanasie

Voor euthanasie is een medische grondslag noodzakelijk, lichamelijk of psychisch. Voor dit laatste betekent dat er een psychisch medische aandoening moet worden vastgesteld. De eerste stap is de eigen arts om euthanasie vragen. Als deze wens niet ingewilligd kan worden, kan je je wenden tot het expertisecentrum euthanasie. Een arts moet bij een euthanasieverzoek voldoen aan de zes zorgvuldigheidseisen:

  • Vrijwillig en goed over nagedacht
  • Uitzichtloos en ondraaglijk lijden
  • Informeren over de situatie en vooruitzichten
  • Geen redelijke andere oplossing
  • Raadplegen onafhankelijk arts
  • Medisch zorgvuldige uitvoering

Belangrijke eerste tip: zorg ervoor dat je een huisarts hebt die euthanasie uitvoert, het is namelijk niet verplicht.

De euthanasietips!

Er is nooit een gehele vrijbrief voor euthanasie. Wel kun je 3 stappen ondernemen die de kans op euthanasie kunnen vergroten en het proces vergemakkelijken.

1) Stel een levenstestament op met een euthanasieverklaring. Een levenstestament is een notarieel document bij leven. Hierbij kun je beslissingen op medisch gebied vastleggen voor het geval er tijdens je leven iets gebeurt waardoor je (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen of te handelen. Hiervoor kun je één of meerdere intimi of personen machtigen om deze beslissing te nemen namens jou.

2) Stel je wilsverklaring op bij de huisarts. Hierin kan het schriftelijk euthanasieverzoek worden opgenomen. Je schrijft dus op in welke gevallen je wilt dat een arts helpt met sterven. Let op: deze dient jaarlijks te worden bijgesteld.

3) Word lid van de Nederlandse Vereniging van Euthanasie (NVVE). Hierbij krijg je gratis advies, informatie & steun bij keuzes rondom het levenseinde en sterke ondersteuning voor het opstellen van wilsverklaringen.

In welke situaties is euthanasie complex?

We hebben in Nederland een zeer modern euthanasiebeleid. Andere landen noemen ons ook wel eens moordenaars. Toch zijn psychisch medische aandoeningen lastig. Dit vraagt nauwkeurigheid op een andere dimensie en is voor artsen en psychiaters een heftig traject. Euthanasie bij ziektes met dementie en alzheimer tot gevolg zijn ook ingewikkeld. Het moet in dit geval voor de arts onomstotelijk vaststaan dat euthanasie de wens is. Maar bij dementie of alzheimer is er een kantelpunt waarna iemand dit niet meer bewust kan aangeven. Euthanasie voor dit kantelpunt kan door een arts worden verleend, maar dit betekent dat je niet weet hoe lang het nog duurt voordat de dementie of alzheimer zodanig een stadium gaat bereiken dat je je euthanasiewens niet meer bewust kunt aangeven. Ook hier weer: communicatie met je intimi is ongelooflijk belangrijk! 

Reactie plaatsen