Is een wensenboekje met ingevulde uitvaartwensen juridisch bindend?

Laat je nooit misleiden! Het antwoord is nee. Tenminste, het antwoord is nogal complex. In de Wet op de Lijkbezorging is het volgende terug te lezen:

De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.’

Een wensenboekje kan hierin natuurlijk wel leidend zijn. Echter is de opdrachtgever van de uitvaart degene die de uiteindelijke beslissingen neemt. Hierbij gaat het dus eigenlijk om de ethiek die ervoor moet zorgen dat het gaat zoals de overledene had gewild, eventueel in samenspraak met de directe naasten. Oftewel: het belangrijkste is de harmonie en gesprekken over wat te doen na overlijden die maken dat voorgaand wetsartikel wel degelijk gevolgd kan worden.

Maar waarom een wensenboekje? Het kan prettig zijn voor iemand om de (belangrijkste) wensen rondom het afscheid vast te leggen voor zijn/haar naasten. Echter ben je als nabestaande niet verplicht dit te raadplegen. Het communiceren hierover is dus belangrijk. Daarbij moet vermeld worden dat een wensenboekje van een (plaatselijk) uitvaartbedrijf niet een juridische status heeft. Er kan makkelijk mee worden geknoeid en niemand kan aantonen dat het door de overledene zelf is ingevuld. Dit wensenboekje kan dus ook gezien worden als marketingtool van de uitvaartonderneming. Zij willen natuurlijk dolgraag dat jij hen belt en zetten daarom hun telefoonnummer, huisstijl en overige gegevens in het wensenboekje. Wil je algemeen wensenoverzicht maken? Google is altijd onze vriend!

Uitvaartwensen kunnen als laatste wel juridisch worden vastgelegd in een testament. Je kunt dan een 1 ster executeur vastleggen die alleen de begrafenis of crematie mag regelen, en dus niet direct belast is met het beheer en uitvoering van de nalatenschap. Belangrijk hierbij is natuurlijk dat nabestaanden hiervan wel op de hoogte zijn. Het is namelijk weer niet verplicht om een testament te openen voorafgaand aan het regelen van de uitvaart. Op de voorgenoemde vriend Google kan altijd gecheckt worden of er een testament aanwezig is en wanneer deze opgemaakt dan wel als laatste is gewijzigd. Bijkomend nadeel van uitvaartwensen vastleggen in een testament is dat je bij elke wijziging naar de notaris moet gaan, waar natuurlijk kosten aan verbonden zitten. 

Voorkom lijken in de kast en zorg ervoor dat je vanuit liefde met elkaar communiceert over de wensen rondom sterven, dood en afscheid. Dat is de gouden sleutel tot succes.  

Reactie plaatsen