Hoe zit het met sieraden bij een overledene?

De laatste verzorging

Zodra er een uitvaartbegeleider wordt gebeld, zal ook de verzorging van het overleden lichaam in gang worden gezet. Dit kan op de dag dat het overlijden wordt gemeld, of eventueel een aantal dagen later. De overledene kan dan sieraden en/of bezittingen bij zich dragen. Of dit kan later nog worden omgedaan. De uitvaartbegeleider of het zorgteam zal een formulier sieraden & bezittingen opstellen waarbij aangegeven wordt welke sieraden en/of bezittingen aanwezig zijn en wat de opdrachtgever/nabestaande op dat moment wil dat ermee gaat gebeuren. De sieraden mogen bijvoorbeeld om blijven of kunnen direct worden teruggegeven aan de nabestaanden. Voor deze stap wordt door beide partijen getekend.

Van de dag van overlijden tot aan de sluiting van het omhulsel

Het kan natuurlijk dat er geen sieraden aanwezig zijn en dat er sieraden dan wel bezittingen zijn die je als nabestaande bij de opbaring wilt toevoegen. Of zoals hiervoor genoemd, kunnen deze nog omzitten bij overlijden. Daarna kan je beslissen, indien je ze niet direct af wil doen, om deze voordat het omhulsel daadwerkelijk sluit nog af te laten halen of om te laten. Zowel bij een crematie als begrafenis mogen de sieraden om blijven. Dit met uitzondering van een horloge met batterij bij cremeren. Deze moet afgedaan worden. Natuurbegraafplaatsen kunnen voor alle sieraden en/of bezittingen eigen bepalingen en regels opstellen. Indien de sieraden en/of bezittingen alsnog voor het sluiten van het omhulsel worden geretourneerd aan de opdrachtgever, zal er wederom een formulier sieraden & bezittingen worden opgesteld en ondertekend door de opdrachtgever en uitvaartbegeleider/zorgteam.

Wat gebeurt er met de sieraden na de crematie of begrafenis?

Als de sieraden mee gaan met de crematie zullen het goud en resten van ander edelmetaal uit de as worden gehaald. Dit wordt verzameld en verkocht. De opbrengsten gaan naar een goed doel. Bij een begrafenis zullen de sieraden in het graf blijven. Wanneer een graf wordt geruimd, oftewel leeg worden gehaald voor nieuwe begraving, zullen sieraden en/of bezittingen ook worden verzameld. Het recht op teruggave van sieraden en/of bezittingen is niet mogelijk. Je hebt hiervan als opdrachtgever afstand gedaan middels het voorgenoemde formulier.


Reactie plaatsen