Els Borst, Pia Dijkstra, Rob Jetten; van euthanasie naar Wet Voltooid Leven! Waar staan we nu?

Taboedoorbrekende vrijheid van eigen keuzes

Sinds 2002 is de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding aangenomen door het parlement en uitvoerbaar onder bepaalde omstandigheden. Dit gaat om (psychisch) medisch aantoonbare aandoeningen. Hier was Els Borst van D66 nauw bij betrokken. Pia Dijkstra ging hierop verder en gunt iedereen een waardig levenseinde met recht om te sterven. Nu is Rob Jetten hiermee bezig. Het gaat hierbij om de Wet Voltooid Leven: de vrijheid van mensen om eigen keuzes te maken als belangrijk uitgangspunt. Dat gaat dus in dit geval over de fundamentele keuzes over het einde van het leven. Deze wet moet ouderen die op hoge leeftijd hun leven voltooid achten de mogelijkheid bieden om met hulp hun leven op een zelfgekozen moment te beëindigen.

Waarom voldoet de euthanasiewet volgens D66 niet?

De euthanasiewet gaat natuurlijk uit van een medisch perspectief. Strikt zelfs. Het gaat hen bij de nieuwe wet vooral om zelfbeschikking. Dit hoeft dus niet altijd gepaard te gaan met medische klachten. In de huidige regeling komt euthanasie bij psychische klachten alleen voor als aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan (6 stuks) en er een medisch aantoonbare psychische aandoening is vastgesteld. Nu willen ze met het voorgenoemde voorstel een stap verder gaan. Met alle zorgvuldigheid die noodzakelijk is, mensen over hun eigen sterven kunnen laten gaan.

Wat is dan precies een ‘voltooid leven’?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Een beschrijving kan zijn: het leven dat nu geleefd wordt is te lang en een lijdensweg geworden. Het gaat om een complex samenspel van factoren wat met ouderdom in verbinding staat. Elke nieuw geleefde dag kan als een kwelling ervaren worden, zelfs ondraaglijk en uitzichtloos. Met de huidige ouderenzorg is een toename van dit probleem onontkoombaar. Het raakt hierbij de fysieke, sociale en emotionele kant, waarbij een wens om te sterven om de hoek komt kijken. Nu is de minimale leeftijd op 75 jaar en ouder gezet. Zeker omdat deze wet zeer ingrijpend is. 2 consulenten, levenseindecoördinatoren, moeten vanuit het gesprek met de desbetreffende persoon toetsen of het verzoek voor hulp bij zelfdoding vrijwillig, weloverwogen en duurzaam is. Benieuwd geworden? Dit jaar komt er een nieuwe versie van de Wet Voltooid Leven. Hou D66 in de gaten!

Reactie plaatsen