Skip to content

Kauwen op rouwen

De laatste decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor de emoties die ontstaan na het ervaren van een verlies. Dit heeft zijn weerslag op het vak van jou als uitvaartbegeleider.
Tijdens deze training wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van rouwtheorieën. Hierdoor wordt een theoretisch kader aangereikt, waarbij diverse ontwikkelingen in de samenleving en binnen de uitvaartbranche in een ander perspectief worden gezet.

Anderzijds gaat het in deze module om het (h)erkennen van rouwpatronen. Als uitvaartbegeleider kom je mensen tegen met een enorme veerkracht en draagkracht, maar ook mensen voor wie een verlieservaring onheilspellende gevolgen heeft. Veelal zal je met lege handen staan, maar soms kun je van betekenis zijn. In deze module leer je in de praktijk via observaties en gesprekstechnieken op zoek te gaan naar aanknopingspunten voor het bieden van professionele zorg en ondersteuning. Uiteraard binnen de grenzen van ons vakgebied.

Docent

Deze masterclass wordt gegeven door Anja van Wingerden – Sontag. Anja is jarenlang actief geweest bij de begeleiding van jonge en oudere nabestaanden na een ingrijpend en minder ingrijpend verlies. Daarnaast is Anja jarenlang betrokken geweest bij de begeleiding van ouders van vermoorde kinderen en heeft als pedagoog en psycholoog ook vele jaren nabestaanden met complexe en gecompliceerde rouw begeleidt.

Voor wie?

Deze masterclass is geschikt voor professionals die werken in de uitvaartbranche en eigen inzichten en opvattingen over rouw en rouwgedrag willen vergroten.

Tevens is deze Masterclass geaccrediteerd bij het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) voor uitvaartbegeleiders die in het bezit zijn van het NaVU-diploma, voldoen aan de PE-eisen en werkzaam zijn bij een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg.

Datum | Tijd en inschrijven

Deze masterclass wordt gehouden op 3 dagen. De eerste dag van 09.30 tot 16.30 uur en dag twee en drie van 09.30 tot 12.30 uur. Kijk voor de eerstvolgende startdatum en inschrijven onze agenda.

Kosten

Deze masterclass kost € 375,-, inclusief koffie/thee en lunchvoorzieningen. 

PE-punten

Door het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) zijn 36 PE-punten vastgesteld voor deze masterclass

“MET PLEZIER ONTWIKKELEN OM PROFESSIONEEL VAN BETEKENIS TE KUNNEN ZIJN.”