Skip to content

ANJA VAN WINGERDEN – SONTAG

Algemeen Vakdocent, Curriculumontwikkelaar en Voorzitter Raad van Advies

Anja is pedagoog en psycholoog en sinds een groot aantal jaren betrokken bij de ontwikkeling van de uitvaartbranche en de professionalisering van het vak van uitvaartbegeleider. Vanaf 2015 heeft zij de Après la Vie Academie ontwikkeld tot een toonaangevende opleiding binnen de uitvaartbranche. In september 2020 heeft zij de Academie aan Jasper Rudolf Martens overgedragen. Maar haar betrokkenheid bij de Academie is er nog altijd als algemeen vakdocent en als lid van de Raad van Advies. Tevens is Anja directeur van het Nawoord om de uitvaartbranche blijvend te inspireren en te ondersteunen op de weg naar verdere professionalisering.

Anja heeft brede kennis van de uitvaartbranche die zij graag en met enthousiasme overdraagt. Zij is kritisch, vraagt veel, maar helpt ook om als professional handen en voeten te geven aan het vak van uitvaartbegeleider.

Het advies van Anja voor de toekomst van onze studenten

Zorg dat je werkelijk weet waarover je praat als je dit vak ingaat. Denk niet dat je persoonlijke ervaring toereikend is om dat wat je gaat ontmoeten aan te kunnen. Ondernemend zijn, kennis verzamelen en het ontwikkelen van een stuk professionaliteit zijn minstens zo belangrijk.

Anja van Wingerden – Sontag