Skip to content

Toeverlaat met het einde in zicht

Praten over de dood is niet voor iedereen even gemakkelijk. Vanuit jouw vak als uitvaartbegeleider is dat wel bijna dagelijks aan de orde. Het is vanuit het oogpunt van het ontwikkelen van een professionele houding belangrijk om de weerstanden te (her)kennen en algemeen geldende opvattingen over de dood in de praktijk te identificeren.

We kijken tijdens deze masterclass naar de verschillende perspectieven van stervensprocessen. Waarbij de belangrijkste vraag is: Hoe kijken mensen aan tegen de door en hoe doe je dat eigenlijk zelf?

Docent

Deze masterclass wordt gegeven door Anja van Wingerden – Sontag. Anja is pedagoog en psycholoog en heeft gedurende een aantal jaren chronisch zieken en anderen begeleidt tijdens het afscheid nemen van het leven. Ook was zij verbonden aan een inloophuis voor kankerpatiënten.

Voor wie?

Deze masterclass is geschikt voor professionals die (gaan) werken in de uitvaartzorg of die actief (willen) zijn in de terminale zorg en behoefte hebben om (beter) te leren omgaan met stervenden en nabestaanden.

Tevens is deze Masterclass geaccrediteerd bij het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) voor uitvaartbegeleiders die in het bezit zijn van het NaVU-diploma, voldoen aan de PE-eisen en
werkzaam zijn bij een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg.

Datum | Tijd en inschrijven

Deze masterclass duurt van 09.30 – 16.30 uur. Kijk voor de eerstvolgende startdatum en inschrijven onze agenda.

Kosten

Deze masterclass kost € 179,-, inclusief koffie/thee en lunchvoorzieningen. 

PE-punten

Door het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) zijn 18 PE-punten vastgesteld voor deze masterclass.

“MET PLEZIER ONTWIKKELEN OM PROFESSIONEEL VAN BETEKENIS TE KUNNEN ZIJN.”