Skip to content

YVON VAN DER PIJL

Vakdocent (Religieuze) rituelen en culturele gewoonten

Even voorstellen

Yvon is cultureel antropoloog en werkzaam als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Ze is gepromoveerd op een etnografische studie naar Afrikaans-Surinaamse percepties, praktijken en rituelen rondom dood en rouw, waarvoor ze twee jaar in Suriname verbleef (1999 en 2000). Sindsdien heeft ze zich heen en weer bewogen tussen Suriname, het Nederlands Caraïbisch gebied en Nederland. De onderzoeksactiviteiten richten zich daarbij hoofdzakelijk op doodscultuur, afscheid, rituele dynamiek en levenseindevraagstukken, en belichten uiteenlopende aspecten van betekenisgeving, identiteit, verscheidenheid en eenheid.

Ze heeft ruime ervaring in het geven van onderwijs en het ontwikkelen en coördineren van onderwijsprogramma’s. Vanaf 2014 is Yvon, als onderzoeker en docent, actief betrokken bij ontwikkelingen in de Nederlandse uitvaartbranche en funeraire cultuur, in het bijzonder op het gebied van culturele en religieuze diversiteit, (veranderende) tradities en rituele creativiteit.

In de lessen van Yvon kan je een flinke hoeveelheid enthousiasme, kennis en een kritische houding verwachten. In plaats van louter antwoorden te geven, gaat Yvon met elkaar op zoek naar belangrijke vragen op het gebied van dood, afscheid en rouw, altijd met een sensitiviteit voor eigenheid, diversiteit en gemeenschappelijkheid, voor verschillen en overeenkomsten. Wat maakt mensen anders en waarin lijken we op elkaar?

Het advies van Yvon voor de toekomst van onze studenten

Antropologen maken het vreemde bekend en het bekende vreemd. Koester dit adagium. Blijf altijd openstaan voor wat je niet kent en leer te begrijpen door er te zijn en mee te bewegen. Verwacht daarbij geen receptenboek: alles stroomt, zelfs wat vanzelfsprekend en vaststaand lijkt te zijn en wat we vanzelfzwijgend aannemen. Reflecteer op wat je denkt te kennen, blijf vragen en weet dat je niet alles weet of hoeft te weten. Want vanuit het niet-weten blijf je onbevangen en nieuwsgierig naar de ander en ontwikkel je een eerlijke eigen professionele identiteit.
YVON VAN DER PIJL