Privacyverklaring en cookies

 Privacyverklaring

Aanleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. Dit betekent onder andere dat bepaalde cookies alleen nog mogen worden geplaatst met expliciete toestemming van de internetter. Daarom laten wij je via onze cookiemelding weten dat onze website gebruik maakt van cookies en wat de reden hiervan is.

Daarnaast hebben wij te maken met het verwerken van vertrouwelijke persoonsgegevens met een verschillend karakter. Zo verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van de organisatie van opleidingen en activiteiten gericht op zelfontplooiing en rouwverwerking, het bieden van nazorg, het generen van managementinformatie voor derden en het verlenen van zorg. In deze privacyverklaring informeren wij je hoe we met deze privacygevoelige informatie omgaan. Daar waar wij persoonsgegevens van derden ontvangen en verwerken zijn separate verwerkingsovereenkomsten opgesteld welke eveneens vallen onder deze privacyverklaring en op verzoek ter beschikking kunnen worden gesteld. Je moet er immers op kunnen vertrouwen dat wij jouw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen.

Verwerking van persoonsgegevens

Binnen de Après la Vie Academie wordt er ten behoeve van verschillende doeleinden met persoonlijke gegevens gewerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van jouw privacy van essentieel belang is. Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. De Après la Vie Academie bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hieronder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. De Après la Vie Academie mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Welke gegevens worden verwerkt?

De Après la Vie Academie verwerkt persoonsgegevens met een algemeen en een bijzonder karakter. Het gaat om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding of activiteit, informatie die door jezelf wordt verstrekt bij inschrijvingen, tijdens consulten, telefoongesprekken of mailverkeer. Ook ontvangen wij (medische) persoonsgegevens van derden voor het uitvoeren van nazorg, of het bieden van hulp of begeleiding. Tot slot ontvangen wij persoonlijke gegevens naar aanleiding van informatieverzoeken, aanmelding voor onze nieuwsbrief of omdat er privacygevoelige gegevens worden verstrekt omdat iemand op een andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer NAW – gegevens nadat wij toestemming hebben verkregen van betrokkenen of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doeleinden van gegevensverwerking

De Après la Vie Academie gebruikt en verwerkt persoonsgegevens voor:

• de registratie, organisatie en uitvoering van opleidingen en activiteiten;

• het verlenen van zorg en begeleiding;

• de afhandeling van administratie die uit onze dienstverlening voortkomt;

• de afhandeling van financiële transacties die uit onze dienstverlening voortvloeien;

• het analyseren van resultaten, verkregen feedback, evaluaties, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;

• het versturen van nieuwsbrieven;

• het verstrekken van gevraagde inlichtingen;

• het afhandelen van c.q. reageren op informatieverzoeken en/of klachten;

• om te voldoen aan de rustende wet- en regelgeving.

Wij zullen persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij daarvoor specifieke verwerkingsovereenkomsten bestaan die opvraagbaar zijn, dan wel betrokkene daarvoor voorafgaande toestemming hebben gegeven aan de Après la Vie Academie of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Betalingstransacties verlopen deels via Mollie. Om te zien hoe zij om gaan met privacygevoelige informatie kun je de privacyverklaring van Mollie lezen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Met betrekking tot de medische dossiers heb je ook het recht om een eigen verklaring in je dossier te laten opnemen. Je kunt hiertoe een gespecificeerd verzoek indienen door een email te sturen naar info@apreslavie.nl, onder vermelding van je naam en adres. De Après la Vie Academie zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal de Après la Vie Academie de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Aanvullende informatie

Voor relevante informatie inzake wetgeving terzake kun je verder terecht bij het College Bescherming Persoonsgegevens of de Nederlandse Rijksoverheid.

Wijzigingen

De Après la Vie Academie kan haar privacybeleid wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2021.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Cookies kunnen er onder andere voor zorgen dat je websitebezoek wordt geoptimaliseerd. Zo worden bijvoorbeeld je voorkeuren onthouden om je alleen informatie te tonen die voor jou interessant is. Ook is het niet meer nodig om je telkens opnieuw aan te melden als je cookies geaccepteerd hebt.

De meeste cookies worden automatisch verwijderd wanneer je jouw internetbrowser afsluit. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Cookies worden namelijk alleen geplaatst als je daar toestemming voor geeft. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Er zijn drie soorten cookies die wij gebruiken, te weten:

Functionele cookies; dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo is op de site een functionaliteit opgenomen om pagina’s te kunnen delen op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Om te zien wat deze websites met persoonsgegevens doen, kun je de privacyverklaringen van Instagram, Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Analytische cookies; met behulp van deze cookies kunnen bezoekersstatistieken worden bijgehouden. Wij maken gebruik van Google Analytics, om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Aan de hand van deze gegevens kunnen we waar mogelijk onze website voor jou optimaliseren. Google deelt geen anonieme data met derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van Google.

Tracking cookies; door deze cookies kunnen we o.a. gerichter adverteren en registreren welke bedrijven en organisaties onze website bezoeken. Op deze manier kunnen wij aanbiedingen aanpassen en bezoekers benaderen met interessante voorstellen. De volgende cookies kunnen in dit verband voorkomen:

• LinkedIn Marketing Solutions: verbindt bezoekers die vanuit LinkedIn komen aan eventuele advertentiecampagnes.

• Facebook Pixel, Facebook Custom Audience en Facebook Connect: tools van Facebook die verkeer tussen Facebook en de website herkennen en eventueel adverteren doelgerichter maken.

• Google AdWords en Google Analytics: hiermee kunnen we mensen bereiken die onze website eerder hebben gebruikt.

• DoubleClick Advertising: adverteren doelgerichter maken.

• MailChimp: hiermee kunnen we je surfgedrag na het openen van de nieuwsbrief volgen. Dit gebruiken we om zowel onze website als nieuwsbrief continu te optimaliseren en relevant te houden.

Wijzigingen

De Après la Vie Academie kan haar cookiemeldingen wijzigen. We raden dan ook aan deze cookiemelding regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze cookiemelding is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2021.