Oriëntatiedag

Koffie met cake tijdens de orientatiedag

Kennis maken met een boeiende branche

Wil je een kijkje in de keuken nemen van de redelijk gesloten uitvaartbranche? Eens horen hoe het er feitelijk aan toe gaat? Alles kunnen vragen wat je al zo lang hebt willen weten? Weten of uitvaartbegeleiders ook huilen? Horen of er wellicht werk voor je is in deze branche? Of je ergens van betekenis kunt zijn voor een ander?

Kom dan naar de oriëntatiedag.

Inhoud

We nemen je tijdens deze oriëntatiedag mee langs het volledige uitvaartproces. In de ochtend worden de verschillende facetten van het vak door professionals uit het werkveld belicht. Na de lunch gaan we in op het rouwproces dat volgt op het onvermijdelijke verlies van een dierbare en de rol die verschillende functionarissen daarin vervullen. De oriëntatiedag wordt verzorgd door Anja van Wingerden.

Voor wie?

Iedereen die zich wil oriënteren op het functioneren van de uitvaartbranche en de hulpverlening daarom heen. Tevens geschikt voor mensen die overwegen een carrièreswitch te maken in deze richting.

Kosten

De oriëntatiedag kost € 65,- (inclusief koffie/thee/iets lekkers en lunch). Zie voor de eerstvolgende oriëntatiedag (van 09.30 – 16.30 uur) de agenda.

Bezint eer gij begint!
Schrijf je in

Oriënteer je verder op: