Rob Bruntink
Vakdocent Levenseindezorg

ROB BRUNTINK


Even voorstellen

Rob Bruntink is freelance-journalist/auteur met palliatieve zorg, hospicezorg en uitvaartzorg als specialisatie. Hij is hoofdredacteur van het vakblad Pallium, hoofdredacteur/mede-initiatiefnemer van Pal voor U en redacteur-webmaster van palliatievezorg.nl.

Samen met Mariska Overman leidt hij Bureau MORBidee (bureaumorbidee.nl). Het Bureau ontwikkelt producten en diensten die het levenseinde bespreekbaar(der) maken. Samen publiceerden zij onder meer het boek ‘Levenseindegesprekken’ en ‘Ik weet niet wat ik zeggen moet. Hoe praat je over dood, verlies en rouw?’

“Hoe meer je weet over de laatste levensfase, en welke ervaringen mensen daarin kunnen opdoen, hoe beter je hen – en hun naasten – kan ondersteunen bij het vormgeven van de uitvaart.”