Begeleiden van stervenden

Roos bij overleden persoon

Praten over de dood is niet voor iedereen even gemakkelijk.

Vanuit jouw vak als uitvaartbegeleider is dat wel bijna dagelijks aan de orde. Het is vanuit het oogpunt van het ontwikkelen van een professionele houding belangrijk om de weerstanden te (her)kennen en algemeen geldende opvattingen over de dood in de praktijk te identificeren.

We kijken tijdens deze masterclass naar de verschillende perspectieven van stervensprocessen. Waarbij de belangrijkste vraag is: Hoe kijken mensen aan tegen de door en hoe doe je dat eigenlijk zelf?

Inhoud

In de ochtend nemen we het verloop van stervensprocessen vanuit verschillende perspectieven door. Ook de eigen sterfelijkheid in relatie tot het uitoefen van dit beroep komt aan het licht.

‘s Middags gaan we dieper in over het praten over de dood, regelzaken rondom het sterven en behandelen we diverse casuïstieken.

Deze masterclass wordt gegeven door Anja van Wingerden – Sontag. Anja is pedagoog en psycholoog en heeft gedurende een aantal jaren chronisch zieken en anderen begeleidt tijdens het afscheid nemen van het leven. Ook was zij verbonden aan een inloophuis voor kankerpatiënten.

Voor wie?

Deze masterclass is geschikt voor professionals die (gaan) werken in de uitvaartzorg of die actief (willen ) zijn in de terminale zorg en behoefte hebben om (beter) te leren omgaan met stervenden en nabestaanden.

Kosten en data

Deze masterclass duurt van 9.30 tot 16.30 uur en kost € 179,- (inclusief koffie/thee en lunchvoorzieningen). Zie voor de eerstvolgende startdatum de agenda.

PE punten

Door het NaVU zijn 18 PE punten vastgesteld voor deze cursus.

Probeer de weg van het dood gaan te doorgronden

Meld je aan

Oriënteer je verder op: