Lotte Diender
Vakdocent Uitvaartgerelateerde Taalvaardigheid

LOTTE DIENDER

Lotte is afgestudeerd als socioloog en werkzaam als loopbaancoach en trainer op verschillende gebieden. Uitvaartgerelateerde Taalvaardigheid is één van die gebieden.

Taal is ‘een stelsel van klanken, letters, woorden en grammatica dat mensen gebruiken om met elkaar te communiceren’. Bovenal wordt taal gebruikt om een boodschap over te dragen. In de context van uitvaarten is het overdragen van die boodschap heel belangrijk.

Dat is waar de les Uitvaartgerelateerde Taalvaardigheid zich mee bezig houdt. Want welke keuzes worden gemaakt? En wie maakt die keuzes? Hoe verhoud jij je tot de taal die gebruikt wordt? En welke rol mag en wil jij als uitvaartbegeleider spelen in de beslissingen rondom taal? Ook is er aandacht voor doelgroepen waar je in het werk mee te maken kan krijgen waarbij taal en communicatie een andere aanpak vragen dan je gewend bent.

Middels een interactieve les hoopt Lotte dat de studenten naast taalvaardiger, ook bewuster van de mogelijkheden, kansen én valkuilen rondom taal worden.

“De taal van het hart heeft menig dialect.”