Skip to content

Klachtenregeling

 

 

Defenities

TermDefinitie
KlagerEen (toekomstige) deelnemer van een door Après la Vie Academie aangeboden opleiding, cursus of workshop.
KlachtDe afwijking die de klager heeft vastgesteld.
KlachtencommissieEen onafhankelijke groep van personen die op verzoek van de klager de klacht afhandelt na een uitspraak van de directeur. De namen van de commissieleden moeten vooraf bekend gemaakt zijn.

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid

Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de partijen alleen

onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de directeur of de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet de bedoeling dat partijen voor die tijd informatie over de klacht naar buiten brengen, bijvoorbeeld via sociale media.

SoortVoorbeeldOntvangende partijVorm
LaagdrempeligVerwarming lokaal, ontbrekende documenten, logistieke organisatorische klachten

Docent/

Directeur

Mondeling, telefonisch, per email, schriftelijk
Over docent/ andere deelnemersGedrag, competentie

Docent/

Directeur

Schriftelijk per email of post
Over lesinhoudVoldoet niet aan wetgeving, wordt te beperkt gevondenDirecteurSchriftelijk per email of post, voorzien van een bijlage met voorbeeld
GeschilOneens met de uitspraak van de directeurDirecteur Schriftelijk

Melding

De klager meldt zijn klacht persoonlijk aan de directeur. Dat doet hij uiterlijk binnen één maand nadat de situatie waarover hij klaagt, zich heeft voorgedaan.

Ontvangstbevestiging

Bij laagdrempelige klachten bevestigt de ontvangende partij de ontvangst van de klacht direct. Ook kan deze meteen een voorstel ter verbetering of een traject voor verbetering doen. Bij klachten over personen of lesinhoud bevestigt de ontvangende partij de ontvangst van de klacht ook direct. Daarbij geeft de ontvangende partij een voorlopig overzicht van de procedure, inclusief de verwachte responstijd.

Wel of niet in behandeling nemen

De directeur bepaalt of de klacht in behandeling genomen wordt. Hierover wordt de klager meteen geïnformeerd. Wordt de klacht niet in behandeling genomen, dan wordt ook de reden hiervan toegelicht. Als er bijvoorbeeld onvoldoende gegevens zijn, of als de klacht niet over de Après la Vie Academie gaat, is dat reden om een klacht niet in behandeling te nemen. Wanneer de klacht wel in behandeling wordt genomen, benadert de directeur de voorzitter van de klachtencommissie.

Uitspraak en afhandeling

De directeur van de Après la Vie Academie is bevoegd om een uitspraak te doen over de klacht zelf en over de eventueel daaraan gekoppelde aanpassingen.

Een klacht moet uiterlijk binnen acht weken zijn afgehandeld. Is er meer tijd nodig, dan wordt de klager hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld. De ontvanger van de klacht informeert de klager op het moment dat duidelijk wordt dat het niet lukt om de klacht binnen de termijn af te handelen.

De klager wordt binnen de gestelde tijd geïnformeerd over de uitspraak van de opvolging van de klacht. Eventuele aanpassingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Direct nadat dit gebeurd is, wordt de klager hierover geïnformeerd. In sommige gevallen is er meer tijd nodig om de voorgeschreven aanpassingen uit te voeren dan de termijn van de klachtafhandeling. In dat geval ontvangt de klager daarvan bericht.

 

 

Bezwaar tegen de uitspraak

Als de klager de uitspraak van een – al dan niet in behandeling genomen – klacht niet accepteert, dan kan de klager zich wenden tot de voorzitter van de klachtencommissie, zijnde mevrouw Ingrid Boon, Zenegroenkade 3, 2015 KV te Haarlem. De klager geeft in dat geval bij de directeur aan dat hij contact wil opnemen met de klachtencommissie. Daarop stuurt de directeur alle stukken over de klacht – nu een geschil – zo snel mogelijk door naar de klachtencommissie. De klager wordt hierover geïnformeerd. De voorzitter van de klachtencommissie stelt ter plekke een relevante commissie samen.

Bezwaar tegen de samenstelling van de klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke groep van personen die door de directeur is aangewezen. Als de klager van mening is dat de klachtencommissie aantoonbaar niet onafhankelijk is, kan gezocht worden naar andere leden van de klachtencommissie.

Uitspraak klachtencommissie

De klachtencommissie neemt de opvolging van de klacht of het geschil verder met de klager op. De commissie doet uitspraak over de klacht en stelt de partijen hiervan in kennis. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen, ook als in de statuten staat dat de klachtencommissie de uitspraak als advies terugkoppelt.

Registratie klachten

Klachten worden altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering binnen het opleidingsinstituut. De directeur van de Academie registreert alle klachten en bewaart deze gedurende een termijn van twee jaar. De klachtencommissie registreert de geschillen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Cookies kunnen er onder andere voor zorgen dat je websitebezoek wordt geoptimaliseerd. Zo worden bijvoorbeeld je voorkeuren onthouden om je alleen informatie te tonen die voor jou interessant is. Ook is het niet meer nodig om je telkens opnieuw aan te melden als je cookies geaccepteerd hebt.

De meeste cookies worden automatisch verwijderd wanneer je jouw internetbrowser afsluit. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Cookies worden namelijk alleen geplaatst als je daar toestemming voor geeft. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Er zijn drie soorten cookies die wij gebruiken, te weten;

 • Functionele cookies; dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo is op de site een functionaliteit opgenomen om pagina’s te kunnen delen op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Om te zien wat deze websites met persoonsgegevens doen, kun je de privacyverklaringen van InstagramFacebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.
 • Analytische cookies; met behulp van deze cookies kunnen bezoekersstatistieken worden bijgehouden. Wij maken gebruik van Google Analytics, om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Aan de hand van deze gegevens kunnen we waar mogelijk onze website voor jou optimaliseren. Google deelt geen anonieme data met derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van Google.
 • Tracking cookies; door deze cookies kunnen we o.a. gerichter adverteren en registreren welke bedrijven en organisaties onze website bezoeken. Op deze manier kunnen wij aanbiedingen aanpassen en bezoekers benaderen met interessante voorstellen. De volgende cookies kunnen in dit verband voorkomen:
  • Linkedin Marketing Solutions: verbindt bezoekers die vanuit Linkedin komen aan eventuele advertentiecampagnes.
  • Facebook Pixel, Facebook Custom Audience en Facebook Connect: tools van Facebook die verkeer tussen Facebook en de website herkennen en eventueel adverteren doelgerichter maken.
  • Remarketing Google AdWords en Google Analytics: hiermee kunnen we mensen bereiken die onze website eerder hebben gebruikt.
  • DoubleClick Advertising: adverteren doelgerichter maken.
  • MailChimp: hiermee kunnen we je surfgedrag na het openen van de nieuwsbrief volgen. Dit gebruiken we om zowel onze website als nieuwsbrief continu te optimaliseren en relevant te houden.

Wijzigingen

De Après la Vie Academie kan haar cookiemeldingen wijzigen. We raden dan ook aan deze cookiemelding regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze cookiemelding is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2021.