Skip to content

PERMANENTE EDUCATIE | TOEVERLAAT MET HET EINDE IN ZICHT

Permanente Educatie | Toeverlaat met het einde in zicht

Praten over de dood is niet voor iedereen even gemakkelijk.

Vanuit het vak van uitvaartbegeleider is dat echter wel aan de orde. Het is vanuit het oogpunt van het ontwikkelen van een professionele houding belangrijk om kennis te nemen van de weerstanden en algemeen geldende opvattingen over de dood, teneinde deze in de praktijk beter te kunnen (h)erkennen.

Daarom kijken we vanuit verschillende perspectieven naar het verloop van stervensprocessen. De belangrijkste vraag daarbij is: Hoe kijken mensen aan tegen de dood en hoe doe je dat eigenlijk zelf? En welke betekenis heeft dat voor de manier waarop je met deze doelgroep kunt werken.

Datum

jun 04 2021