Skip to content

PERMANENTE ONTWIKKELINGSDAG | ERFRECHTELIJKE COMPLEXITEIT BIJ DE KIST

Permanente ontwikkelingsdag | Erfrechtelijke complexiteit bij de kist

De afgelopen jaren heeft het erfrecht een enorme vlucht genomen. Een toename in het aantal samengestelde door de verveelvoudiging van het aantal echtscheidingen is één van de oorzaken. De nalatenschappen zijn bovendien complexer dan ooit. De huidige babyboomgeneratie is vermogend en de generaties daarna zijn steeds mondiger geworden. Erven is een lastig onderwerp, maar raakt de professie van de uitvaartbegeleider.

Steeds meer wordt verwacht dat er voldoende kennis aanwezig is om nabestaanden te ondersteunen bij paden die gekozen moeten worden bij de afwikkeling van het nalatenschap. Maar waar ligt de grens van jouw dienstverlening als uitvaartbegeleider? Door welke factoren ontstaan er dilemma’s? Wat moet je weten over het testament en het levenstestament? Hoe zit het precies met een codicil? Een digitale erfenis? In deze Permanente Ontwikkelingsdag wordt een vertaalslag gemaakt van de complexe materie rondom erven naar de dagelijkse praktijk van de uitvaartbegeleider.

Date

mrt 21 2022

More Info

Test
Test