Skip to content

PERMANENTE EDUCATIE | KAUWEN OP ROUWEN

Permanente Educatie | Kauwen op rouwen

De laatste decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor de emoties die ontstaan na het ervaren van een verlies. Dit heeft zijn weerslag op het vak van jouw als uitvaartbegeleider. Tijdens deze training wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van rouwtheorieën. Hierdoor wordt een theoretisch kader aangereikt, waarbij diverse ontwikkelingen in de samenleving en binnen de uitvaartbranche in een ander perspectief worden gezet.

Anderzijds gaat het in deze module om het (h)erkennen van rouwpatronen. Als uitvaartbegeleider kom je mensen tegen met een enorme veerkracht en draagkracht, maar ook mensen voor wie een verlieservaring onheilspellende gevolgen heeft. Veelal zal je met lege handen staan, maar soms kun je van betekenis zijn. In deze module leer je in de praktijk via observaties en gesprekstechnieken op zoek te gaan naar aanknopingspunten voor het bieden van professionele zorg en ondersteuning. Uiteraard binnen de grenzen van ons vakgebied

Datum

apr 30 2021

More Info

Test

Locatie

Location Name
Test