Skip to content

PERMANENTE EDUCATIE | GESPREKKEN MET IMPACT

Permanente Educatie | Gesprekken met impact

Je doet het vrijwel iedere dag, uitvaarten regelen, vertrouwen opbouwen door te praten. Het gesprek aangaan met mensen die je voor de eerste keer ontmoet. De diepte in. Misschien op basis van ervaring en routine met de ogen dicht, op de automatische piloot. Veelal denk je dat ging weer prima, maar soms, soms gaat het misschien even wat minder.

Voel je al bij het openen van de deur: deze persoon zit in mijn allergie. Dit gaat niet goed komen. Ontdek je na een gesprek dat te lang heeft geduurd, dat je toch nog niet alle benodigde informatie hebt. Of word je zo overmand door emoties dat je jezelf verliest ten koste van je verantwoordelijke taakstelling.

De basis van deze masterclass vormen de regelgesprekken. Besproken worden gesprekstechnieken die jou als uitvaartbegeleider vaardigheden geven om binnen de beschikbare tijd, met (on)mogelijkheden en gekaderde financiën een maximaal dienstenpakket aan te bieden.

Hoewel het in gesprek gaan met nabestaanden dagelijkse kost is en jij dus al veel ervaring hierin hebt, kan het altijd beter. Sommige mensen zitten nu eenmaal in je allergie en sommige situaties zijn sociaal zeer complex en/of grijpen je toch meer persoonlijk aan dan gewenst is. In de middagsessie wordt aandacht besteed aan het scherpen van inzichten om ‘lastige situaties’ het hoofd te bieden.

Het blijft niet bij theorie alleen. Je gaat zelf de regie voeren en treedt in gesprek met de docent, die elk gewenst persoonlijkheidstype speelt.

Datum

mei 28 2021

Organisator

Organizer Name