Skip to content

PERMANENTE ONTWIKKELINGSDAG | ESSENTIE VAN DE LAATSTE ZORG

Permanente ontwikkelingsdag | Essentie van de laatste zorg

De dood wordt tegenwoordig meer overschaduwt door maatschappelijke kanttekeningen van het ouder worden of vele chronische ziektes die onze samenleving kent. Ethische kwesties over het ouder worden raken de professie van uitvaartbegeleider steeds meer. Wanneer komt de kwaliteit van het leven te veel in het geding? Hoe kan een sterfbed er tegenwoordig uitzien? Welke beslissingen worden er genomen? Hierbij is het belangrijk om goed te weten waar jouw ondersteuning ligt als uitvaartprofessional. Zeker wanneer voorbesprekingen steeds meer onderdeel zijn van het vak.

Het is dus belangrijk om te beseffen dat de laatste zorg tegenwoordig een groot en intens aspect is van het uitvaartvak. Dit raakt de functie van uitvaartbegeleider. In deze Permanente Ontwikkelingsdag wordt in het ochtendgedeelte stil gestaan bij medische beslissingen, sterfbedscenario’s, beschikbare zorg, palliatieve zorgverlening, euthanasie en zorgkeuzes rondom een aanstaand levenseinde. In het middaggedeelte wordt een sprong gemaakt naar een aansluitend gedeelte van de laatste zorg: de overledenenverzorging. Bij een gepland overlijden zijn er meer momenten van afscheid en worden naasten bewust en onbewust meer betrokken bij de laatste zorg. Maar dit is en blijft voor iedereen anders. Als uitvaartprofessional kom je in aanraking met een overledene en nabestaanden. Uiteindelijk een omgeving met een levensgeschiedenis en leefgewoonten. Er ontstaat een driehoekssituatie die zo’n ongelooflijk belangrijk onderdeel is van het afscheid. Stil wordt gestaan bij het nemen van beslissingen binnen overledenenverzorging, de kracht van vakkennis, de spanning tussen afstand en nabijheid, het ontdekken en bepalen van de eigen grenzen en de betekenis van lichaamstaal. Bovenal wordt er ingezoomd in beide onderdelen op de communicatie bij de laatste zorg in het vak van de uitvaartbegeleider, hoe klein of groot, hoe verwacht of onverwacht de dood ook mag zijn. De essentie hierin kennen is zo belangrijk.

Datum

mei 11 2022

More Info

Test
Test