Skip to content

Essentie van de laatste zorg

De dood wordt tegenwoordig meer overschaduwt door maatschappelijke kanttekeningen van het ouder worden of vele chronische ziektes die onze samenleving kent. Ethische kwesties over het ouder worden raken de professie van uitvaartbegeleider steeds meer. Wanneer komt de kwaliteit van het leven te veel in het geding? Hoe kan een sterfbed er tegenwoordig uitzien? Welke beslissingen worden er genomen? Hierbij is het belangrijk om goed te weten waar jouw ondersteuning ligt als uitvaartprofessional. Zeker wanneer voorbesprekingen steeds meer onderdeel zijn van het vak.

Het is dus belangrijk om te beseffen dat de laatste zorg tegenwoordig een groot en intens aspect is van het uitvaartvak. Dit raakt de functie van uitvaartbegeleider. In deze Permanente Ontwikkelingsdag wordt in het ochtendgedeelte stil gestaan bij medische beslissingen, sterfbedscenario’s, beschikbare zorg, palliatieve zorgverlening, euthanasie en zorgkeuzes rondom een aanstaand levenseinde. In het middaggedeelte wordt een sprong gemaakt naar een aansluitend gedeelte van de laatste zorg: de overledenenverzorging. Bij een gepland overlijden zijn er meer momenten van afscheid en worden naasten bewust en onbewust meer betrokken bij de laatste zorg. Maar dit is en blijft voor iedereen anders. Als uitvaartprofessional kom je in aanraking met een overledene en nabestaanden. Uiteindelijk een omgeving met een levensgeschiedenis en leefgewoonten. Er ontstaat een driehoekssituatie die zo’n ongelooflijk belangrijk onderdeel is van het afscheid. Stil wordt gestaan bij het nemen van beslissingen binnen overledenenverzorging, de kracht van vakkennis, de spanning tussen afstand en nabijheid, het ontdekken en bepalen van de eigen grenzen en de betekenis van lichaamstaal. Bovenal wordt er ingezoomd in beide onderdelen op de communicatie bij de laatste zorg in het vak van de uitvaartbegeleider, hoe klein of groot, hoe verwacht of onverwacht de dood ook mag zijn. De essentie hierin kennen is zo belangrijk.

Docenten

Het ochtendgedeelte van de Permanente Ontwikkelingsdag wordt gegeven door Rob Bruntink. Hij is expert palliatieve zorg en tevens eigenaar van Bureau Morbidee. Als hoofdredacteur van een vakblad over palliatieve zorg, auteur van diverse boeken en vrijwilliger in de terminale zorg is hij het kenniskanon over het begeleiden van stervenden en naasten.

In de middag komt Stephanie van der Deijl, overledenenverzorger en hoofdagent bij de Nationale Politie. Lange tijd heeft zij ervaring als teamcoach en overledenenverzorger binnen de uitvaartbranche. Als hoofdagent is de dood, net als haar werk binnen de overledenenverzorging, nog steeds een groot onderdeel van haar werk.

voor wie?

Deze Permanente Ontwikkelingsdag is geschikt voor professionals die (gaan) werken in de uitvaartbranche en hun eigen professie willen versterken door zichzelf beter te leren kennen bij de laatste zorg van stervenden en nabestaanden, (voor en) direct na het overlijden.

Tevens is deze Ontwikkelingsdag geaccrediteerd bij het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) voor uitvaartbegeleiders die in het bezit zijn van het NaVU-diploma, voldoen aan de PE-eisen en werkzaam zijn bij een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg.

Datum | Tijd en inschrijven

Deze Ontwikkelingsdag duurt van 09.30 – 16.30 uur. Bekijk onze agenda voor de eerstvolgende datum.

Kosten

Deze Ontwikkelingsdag kost € 179,-, inclusief koffie/thee en lunchvoorzieningen. 

pe-punten

Door het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) zijn 18 PE-punten vastgesteld voor deze Ontwikkelingsdag.

“MET PLEZIER ONTWIKKELEN OM PROFESSIONEEL VAN BETEKENIS TE KUNNEN ZIJN.”