Een moderne Wet op Lijkbezorging?

1 mei 2019 17:30 Wet op Lijkbezorging

Het initiatief wetsvoorstel dat door D66 is ingediend houdt de gemoederen flink bezig.

Zou het de crematoria en begraafplaatsen in heel Nederland lukken om straks binnen 24 uur een uitvaart te verwezenlijken? Of zijn er teveel administratieve hobbels, personele knelpunten of religieuze belemmeringen om tegemoet te komen aan behoeften van Islamieten, Joden, en anders gelovigen in ons land? Is de 24-uurs economie straks overal doorgevoerd, maar blijft de dood verdrongen van het altijd en overal?

En zou het rouwenden werkelijk helpen om zo snel mogelijk de as van een gecremeerde overledenen in de armen te kunnen sluiten? Of komt er daarmee weer een emotionele beslissing bij in een te kort tijdsbestek voor de rouwende en dolende nabestaanden?

De tijd zal het leren…

Vast staat dat de recente hoorzitting met deskundigen uit de branche kleurrijk van toonzetting was. Zichtbaar werd hoe de feminisering is doorgedrongen in de uitvaartwereld. Daarnaast was een eensluidend geluid te horen, namelijk laat de overheid het laatste afscheid reguleren.
Toezicht gaan houden op de kwaliteit; de scholing van uitvaartleiders. Een schreeuw om erkenning. Uitvaarten verzorgen is in deze tijd meer dan lijkbezorging geworden. Het vraagt om het managen van verwachtingen en het systematisch analyseren van wensen en behoeften van nabestaanden om het voorbije leven van de overledene nog een laatste keer een podium te geven.

Op weg naar de professionalisering en verdere volgroeiing van het vak van uitvaartbegeleider past een nieuwe sprankelende uitvaartwet. Past een kwaliteitsborging door de overheid en past het bieden van meer keuzen aan nabestaanden.

Het zand zal hier en daar nog wat knarsen tussen de tanden van de tientallen vrije ondernemers die een afkeer hebben van de RU registratie en de NaVU certificering. Maar de vrouwen aan het roer, zullen met hulp van die paar heren het tij gaan keren.

De Après la Vie Academie is er al klaar voor.

Terug naar overzicht