Skip to content

Disclaimer

De informatie die door Après la Vie Academie via deze site verstrekt wordt, is gericht op belangstellenden, studenten, personen en bedrijven.

Kamer van Koophandel

Après la Vie Academie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72974842.

Disclaimer

Aan de internetsite van de Après la Vie Academie is de uiterste zorg besteed. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie niet of niet meer volledig dan wel juist is. Noch Après la Vie Academie, noch auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina’s, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens. Aan de verstrekte informatie, ook als het gaat om vormen van dienstverlening, te gebruiken materialen of middelen, weergegeven prijzen en dergelijke, kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Alle informatie in de internetsites van de Après la Vie Academie is eigendom van de Academie te Haarlem, tenzij anders vermeld. Kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiden en/of doorgeleiden van informatie uit deze website in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming vooraf van de Après la Vie Academie.