Skip to content

Afscheidsinterview Anja van Wingerden

De Après la Vie Academie denkt na over de ontwikkeling van het vak

Tijdens haar dagelijkse werkzaamheden binnen de uitvaartbranche kwam de vernieuwde opleiding tot uitvaartbegeleider Anja van Wingerden – scheidend directeur van de Après la Vie Academie – toevallig op haar pad. Ze zette haar schouders eronder, omdat ze inmiddels wel had ontdekt dat er passioneel gewerkt werd binnen de branche. Maar dat soms kleine foutjes, vergissingen, slordigheden, gedragskenmerken van uitvaartbegeleiders soms veel onbedoeld leed veroorzaakten. Ze vond dat ze daar iets mee moest doen.

‘Uitvaartbegeleiders bewuster maken van hun rol, de details die er bijna altijd toe doen, de ruimte en de beperkingen van het vak verhelderen. Er zijn meerdere woorden nodig om een goede uitvaartbegeleider te typeren. Woorden als zakelijk, empathisch, accuraat, stressbestendig en communicatief zijn passend maar in hun veelheid toch nog te beperkt. Daarom was het boeiend om aan het profiel van uitvaartbegeleider te werken en een nieuwe opleiding te ontwikkelen’, aldus Anja van Wingerden. Die klus is voor dit moment wel klaar voor haar. Vol vertrouwen draagt ze dan ook het stokje over aan haar opvolger Jasper Rudolf Martens.

Dat beroep wil ik ook

In een gesprek bij haar afscheid, waarin we terugblikken op de ontwikkeling van de Après la Vie Academie duidt ze de veranderingen sinds de start van haar bedrijf.

‘Ik heb de nodige veranderingen gezien. In mijn begintijd was de uitvaartbranche het afvoerputje van de arbeidsmarkt. Ex-gedetineerden, langdurig en/of kansloze werklozen werden omgeschoold voor het uitvaartwerk. De status van het vak was laag. Tegelijkertijd begon de instroom van nieuwkomers. Die gingen het vak in met een ander profiel. Zij wilden het beter en anders doen, hadden vaak slechte ervaringen met uitvaarten in persoonlijke kring. Waren hoger opgeleid. Nu zie je dat mensen op zoek zijn naar zingeving, men wil in doen en laten betekenis geven aan het bestaan. De dood en het werken in de uitvaartbranche is hip geworden. Hoogopgeleide vrouwen laten de ratrace achter zich en maken de overstap naar de veelal lager betaalde uitvaartbranche. Ze stromen in vanwege persoonlijke goede ervaringen met de branche. De uitvaartleider die vader, moeder of partner verzorgde deed het zo goed, dat wil men dan ook. Het vak is voor buitenstaanders mooi, rijk en interessant geworden. Dat imago oppoetsen is heel goed gedaan door de totale branche. Functieregulering, het ankeren van werkprocessen en natuurlijk ook het opleiden van werkers binnen de branche hebben daaraan bijgedragen.  Ook de Après la Vie Academie draagt daar haar steentje aan bij. Ik durf ook wel te stellen dat van de opleiders die er zijn, wij tot de drie meest gerenommeerde behoren.’

Smallere marges laten hun sporen na in de uitvaartbranche

Anja blijft nog betrokken als docent bij de Après la Vie Academie, maar ten aanzien van de zakelijke en organisatorische kanten doet ze een stap terug. ‘Het is nooit mijn ambitie geweest om een schooltje te runnen. Toen het op mijn pad kwam, ben ik de uitdaging niet uit de weg gegaan. En daar heb ik geen spijt van. De Après la Vie Academie heeft me geholpen om nog meer zicht te krijgen op alle complexe facetten van het vakgebied, de knelpunten waar de branche mee kampt. En dat is uitermate interessant.’

Met Jasper Rudolf als opvolger draagt ze de Après la Vie Academie met vertrouwen over. ‘Jasper Rudolf is ambitieus, kritisch en analyserend en op zoek naar nieuwe wegen en vernieuwing, waar hij dat noodzakelijk acht. Die toekomstgerichtheid hoort bij een onderneming als de onze.’

De ontwikkelingen in het vak staan ook niet stil blikt Anja vooruit. ‘Er is veel concurrentie waardoor de marges van grote en kleine bedrijven onder druk staan. Er ligt veel hooi op de vork van de meeste uitvaartbegeleiders. Er is een hoog ziekteverzuim en de uitstroom van uitvaartbegeleiders is ook niet te verwaarlozen. Allemaal boeiende thema’s waar binnen de Après la Vie Academie over wordt nagedacht en waar mogelijk passende bijscholingsprogramma op worden ontwikkeld.’

Blijf ontmoetingen met bijzondere mensen koesteren

Op de vraag of ze haar opvolger Jasper Rudolf nog een boodschap mee wil geven, zonder overigens in uitvaarttermen als scheidend directeur over haar graf heen te willen regeren, formuleert Anja een inspirerende opdracht voor Jasper Rudolf.

‘In de loop der tijd ben ik een rijke schakering van bijzondere mensen tegen gekomen. Die hebben mij altijd weten te inspireren. Wakker gehouden aan het denken gezet. Ik wens Jasper Rudolf toe dat hij ook in de toekomst veel van dat soort ontmoetingen zal hebben. Dat is plezierig voor hem lijkt me, maar vooral ook goed voor de ontwikkeling van de Après la Vie Academie.’